Luigi Adriano Tarabochia

Luigi Adriano Tarabochia (1819-1881)

Kapetan, brodovlasnik i brodograditelj na Priku.